ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2004010 מתאריך 07-09-2004