מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף מס' 49 מתאריך 11-02-2009