ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' מס' 38 מתאריך 21-03-2004