ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2008019 מתאריך 29-06-2008