ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' מס' 40 מתאריך 10-10-2004