ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב מס' 2007001 מתאריך 24-01-2007