ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2007002 מתאריך 27-03-2007