ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב מס' 2007005 מתאריך 02-07-2007