ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב מס' 2007007 מתאריך 13-11-2007