ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב מס' 2006004 מתאריך 30-05-2006