ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2006002 מתאריך 11-07-2006