מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף מס' 25 מתאריך 13-12-2006