מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים מס' 298 מתאריך 17-01-2005