מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים מס' 300 מתאריך 21-03-2005