מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים מס' 322 מתאריך 19-03-2007