מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים מס' 323 מתאריך 21-05-2007