מועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף מס' 9 מתאריך 31-08-2005