מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה מס' 479 מתאריך 05-12-2006