ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום מס' 2004021 מתאריך 14-10-2004