ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום מס' 2004026 מתאריך 16-12-2004