ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב מס' 2007001 מתאריך 21-01-2007