ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2005009 מתאריך 21-11-2005