ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' מס' 62 מתאריך 19-02-2008