ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' מס' 64 מתאריך 10-06-2008