ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום מס' 2001047 מתאריך 18-09-2002