ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' מס' 67 מתאריך 23-12-2008