ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום מס' 2001063 מתאריך 11-12-2002