ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' מס' 46 מתאריך 29-01-2006