ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' מס' 48 מתאריך 08-05-2006