ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר מס' 2004019 מתאריך 08-12-2004