ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה מס' 2002005 מתאריך 13-03-2002