ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2007040 מתאריך 11-12-2007