ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל מס' 2002008 מתאריך 30-09-2002