ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2009027 מתאריך 28-07-2009