ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה מס' 2006002 מתאריך 05-04-2006