ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2003012 מתאריך 03-06-2003