ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל מס' 2004002 מתאריך 25-02-2004