ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון מס' 2008010 מתאריך 21-07-2008