ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה מס' 5131 מתאריך 30-07-2009