ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה מס' 5033 מתאריך 25-11-2002