ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' מס' 2003016 מתאריך 01-10-2003