ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' מס' 2005001 מתאריך 12-01-2005