ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה מס' 5122 מתאריך 21-01-2009