ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' מס' 2005014 מתאריך 21-09-2005