ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום מס' 2008013 מתאריך 31-07-2008