ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב מס' 2008005 מתאריך 17-09-2008