ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב מס' 2009001 מתאריך 15-01-2009