מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים מס' 272 מתאריך 16-12-2002