ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב מס' 2007002 מתאריך 28-02-2007