שינוי נסיגות בקומות הגג בתל ברוך צפון הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)